Juridisch Advies - Laagdrempelig En Betaalbaar

Published Apr 03, 21
6 min read

Waar Kan Ik Terecht Voor Juridisch Advies?

Juridisch Advies OmgevingsrechtJurist Arbeidsrecht

Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel. Als je een werknemer wilt ontslaan, moet je daar een goede reden voor hebben. Hieronder vind je de vijf meest voorkomende redenen voor ontslag en hoe je dat aanpakt: Een ontslag bij disfunctioneren regel je niet van de ene op de andere dag (abonnement juridisch advies).

Dit moet ook blijken uit het ontslagdossier dat je over deze werknemer hebt opgebouwd. In het dossier neem je allerlei informatie op, zoals: verslagen van functionerings­gesprekken, beoordelings­gesprekken en andere evaluaties (ondertekend door jou en de werknemer) e-mails en/of WhatsApp-berichten waarin de werknemer over de schreef gaat klachten van klanten of collega's over de betreffende werknemer documenten waaruit blijkt dat je de werknemer de gelegenheid hebt gegeven zijn functioneren te verbeteren (verbeterplan, coachingverslag, scholingstraject) Met een dossier ben je er nog niet (Incasso- en Juridisch Adviesbureau).

Betaalbaar Juridisch Advies

Op die manier geef je de werknemer de kans om zijn gedrag te verbeteren. Ga daarbij uit van een reële termijn (zieke werknemer ontslaan). Een maand is nooit voldoende om een verandering te kunnen waarnemen. Als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie waardoor samenwerken onmogelijk is geworden, kun je ontslag aanvragen bij de rechter.

Sommige werkgevers besteden weinig aandacht aan het opbouwen van een uitgebreid dossier. Als ze dan ontslag aanvragen, bestaat er een grote kans dat de rechter het ontslagverzoek voor disfunctioneren afwijst. werknemer ontslaan. In de meeste gevallen beëindigt de rechter het dienstverband dan alsnog vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Nadeel van deze aangepaste ontslagreden is dat je ook in dat geval een hogere transitievergoeding moet betalen.

Juridisch Advies - Incasso - Ervaren JuristenDit kan alleen onder bijzondere omstandigheden. Als de rechter later oordeelt dat het ontslag niet aan de voorwaarden voldoet, kan dit aanzienlijke financiële consequenties hebben. Het is dus verstandig om niet te snel over te gaan tot deze vorm van ontslag. Als een werknemer zich niet aan zijn contract heeft gehouden, kun je hem ook ontslaan op grond van wanprestatie.

Ontslag kan ook buiten de rechter en het UWV om. Je kunt het namelijk onderling proberen te regelen. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Deze ontslagmethode kun je in de meeste gevallen inzetten, ook als er sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. De gemaakte afspraken leg je vast in een beëindigingsovereenkomst.

Juridisch Advies - Laagdrempelig En Betaalbaar

Met mediation kun je de kosten mogelijk beperken. Wil je meer dan één werknemer ontslaan? Als het gaat om minimaal twintig werknemers binnen een periode van drie maanden, is er sprake van collectief ontslag. Deze vorm van ontslag heeft vaak een bedrijfseconomische reden. Je hebt dan te maken met extra regels, zoals het afspiegelingsbeginsel (juridisch advies den haag).

Nieuw in het ontslagrecht is de cumulatiegrond. Dit is een wijziging uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Vanaf 1 januari 2020 is de cumulatiegrond van kracht. Bij de cumulatiegrond gaat het om een optelsom van ontslaggronden. Als er meerdere ontslaggronden worden aangevoerd en deze grotendeels worden bewezen, kan de rechter de arbeids­overeenkomst ontbinden op basis van de cumulatiegrond.

Juridisch Adviesbureau – Juridisch Advies Op Maat

Daarnaast kan je werknemer ook nog recht krijgen op een 'billijke vergoeding'. Een adviseur kan je helpen. Hij brengt de risico’s in je bedrijf in kaart en geeft advies om deze te beperken of af te dekken.

Je werkgever wil mensen ontslaan, maar vraagt geen steun aan bij de overheid. Is dit bij jou het geval? Dan moet je werkgever eerst aan het UWV uitleggen waarom hij geen gebruik maakt van de NOW regeling. Doet hij dat niet naar tevredenheid, dan kan het UWV een ontslagvergunning weigeren.

Juridisch Adviesbureau Sociaal Verhaal

Juridisch Advies - Juridisch Adviseur!Juridisch Adviesbureau Verzekering

Soms is er sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. Jij en je werkgever besluiten beiden de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Mocht jouw werkgever jou hiervoor benaderen, teken dan nooit zomaar voor je ontslag! Daarmee zet je je WW-uitkering op het spel. Laat je adviseren door de FNV. Ook kunnen we helpen met het opstellen of nakijken van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (jurist arbeidsrecht).

a. een ontslagvergoeding, de eindafrekening, een concurrentiebeding of vrijstelling van werk. En bij spijt van je ontslag met wederzijds goedvinden, kun je je ontslag altijd herroepen. Maar dan wel binnen 2 weken. ​In veel gevallen krijg je bij ontslag een exitgesprek. Geen uitnodiging voor een exitgesprek gehad (vaak bij ontslag op staande voet)? Dan is het verstandig om dit gesprek alsnog aan te vragen.

Juridisch Advies En Rechtsbijstand

Heb je ontslag gekregen? Dan geeft een exitgesprek jou de kans om je werkgever te vragen om een aanbevelingsbrief. Deze brief kan je helpen om snel weer ander werk te vinden. Wie werkt, heeft vakantiedagen. Bij ontslag moet je werkgever jou een eindafrekening geven waarop staat hoeveel vakantiedagen je nog over hebt.

Of misschien kun je ze opnemen tijdens de opzegtermijn. Bij ontslag na een faillissement kan het dat je nog loon of pensioenpremie te goed hebt van je werkgever. Het UWV neemt een deel van deze betalingsverplichting over. Maar je kan dit ook zelf terugvorderen bij de curator, bijvoorbeeld met behulp van de handige voorbeeldbrief die je ontvangt na het downloaden van de gratis brochure ‘Je werkgever is of gaat failliet’ - zieke werknemer ontslaan tijdelijk contract. Sowieso raden we je aan om bij faillissementen, die vaak complex zijn, contact met de FNV op te nemen.

Jurist Arbeidsrecht

Het Juridisch Loket: Gratis Juridisch AdviesMet Recht, Juridisch Advies Op Maat

Het pensioen dat je al hebt opgebouwd blijft staan. Hoeveel dat precies is, ontvang je in een overzicht van je werkgever (waar ook je vakantiedagen op staan). Kom je na ontslag in de WW terecht dan bouw je geen pensioen op. Neem na ontslag contact op met je pensioenfonds. De meeste pensioenfondsen hebben een speciale brochure hierover.

Vanaf 1 januari 2020 verandert de berekening van de transitievergoeding. Als werknemer heb je vanaf de eerste werkdag al recht op de deze vergoeding. Juridisch Advies - privacy op maat en de praktische jurist. Je hebt ook recht op deze vergoeding als je een tijdelijk contract hebt dat niet wordt verlengd. Voor ontslag op staande voet gelden andere regels. Denk dan aan ontslag op staande voet door diefstal, agressie of geweld.

Juridisch Advies - Privacy Op Maat En De Praktische Jurist

Het verlies van je baan heeft altijd financiële gevolgen. Je inkomen gaat omlaag, maar je vaste lasten blijven ongewijzigd. Door een financieel plan op te stellen, krijg je meer grip op je financiën. Hierin staat welke maatregelen je kunt nemen om een bepaalde periode te overbruggen. Spreek je je spaargeld aan, ga je besparen op je variabele uitgaven zoals kleding en reizen? Of kan je partner misschien extra werken? Het verliezen van je werk heeft ook emotioneel een enorme impact.

We helpen je hiermee met het gratis boekje ‘Boos door verandering of verlies van werk’. Na de fase van boosheid kun je gaan rouwen om je baan. Bij de FNV helpen we dagelijks mensen met dit rouwproces. De belangrijkste lessen hebben we in de zelfhulpgids ‘Rouwen om je baan’ voor je samengevat.

Met Recht, Juridisch Advies Op Maat

Door sociale plannen af te sluiten. Of afspraken te maken met werkgevers over werk-naar-werk trajecten. Door actie te voeren als dat nodig is. En door ons hard te maken voor een socialer Nederland met meer werkzekerheid en een rechtvaardig sociaal zekerheidstelsel - juridisch advies rotterdam. Ook helpen we leden met juridisch advies rondom ontslag en faillissement.

Of met loopbaanadvies en –trainingen. De eerste 4 maanden kost een lidmaatschap slechts € 25! Jonger dan 23, of (tijdelijk) een lager inkomen? Dan krijg je korting op je contributie.

Navigation

Home

Latest Posts

Bedrijfswaardering En Overname

Published May 11, 21
6 min read

Waardebepaling - Overname In Bedrijf

Published Apr 30, 21
6 min read