Jurist Arbeidsrecht

Published Jan 29, 21
7 min read

Abonnement Juridisch Advies

Juridisch AdviesbureauHuisjurist

is vanaf 1987 fulltime als onderhandelaar, adviseur medezeggenschap en procesjurist werkzaam in het Arbeidsrecht en het Ambtenarenrecht. Vanaf medio 2006 heeft hij een zelfstandige juridische praktijk in Zwolle. en kunnen tegengestelde belangen hebben, maar de wettelijke regels zijn voor iedereen gelijk. Daarom heeft de praktijk zowel werkgevers als werknemers of zelfstandigen als klant.

Het streven is altijd naar redelijke oplossingen in onderling overleg. Maar als het moet gaan we naar de Rechtbank. Om te procederen bij de Rechtbank is het in het Arbeidsrecht niet nodig om advocaat te zijn. Dat kan ook als . Voor u betekent dit een scherper tarief voor dezelfde kennis en kwaliteit! Leg uw vraag of kwestie voor, grote kans dat we samen verder komen.

Wij gaan voor u aan het werk, maar u behoudt de regie! Worden uw arbeidsvoorwaarden eenzijdig gewijzigd of dreigt u ontslagen te worden? Maak gebruik van ons gratis wegwijsadvies om te zien wat uw rechten zijn! .

HuisjuristIk Wil Een Zieke Werknemer Ontslaan

Krijg je te maken met ontslag of een conflict op je werk? Dan komt er heel wat op je af. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Onze juridische medewerkers zitten voor je klaar om al jouw juridische vragen te beantwoorden. Wij zijn De Nationale Adviesbalie en je kunt bij ons terecht voor juridisch advies over ieder onderwerp.

Hoe Een Werknemer Ontslaan Met Vast Contract?

Zo vind je altijd de informatie die jij nodig hebt. Heb je naast advies ook specifieke juridische hulp nodig? Wij werken samen met advocaten, juristen en mediators door heel Nederland en kennen hen persoonlijk. Daardoor weten wij precies wie er het beste bij jouw situatie past. De Nationale Adviesbalie bestaat uit een toegewijd en enthousiast team dat nauw met elkaar samenwerkt.

Luistert met aandacht naar jouw verhaal; Is jouw persoonlijke hulp bij juridische problemen; Geeft juridisch advies in gewone mensentaal; Geeft advies waar jij echt iets aan hebt; Komt met een passende oplossing voor jouw probleem.

In arbeidsrelaties komt het voor dat er een conflict ontstaat. Tijdige advisering kan veel ellende voorkomen. Eerst zullen de werkgever en de werknemer natuurlijk moeten bekijken of zij gezamenlijk het arbeidsconflict kunnen oplossen. Wanneer dit niet lukt, is het raadzaam om iemand van buitenaf in te schakelen. Arbeidsconflicten en ontslag kunnen langdurige gerechtelijke procedures met zich meebrengen.

Wij hebben een uitstekende MfN mediator binnen ons kantoor. U bent ontslagen of dreigt ontslagen te worden. Belangrijk is te weten welke rechten u hebt. Mag de werkgever u wel ontslaan en zijn de opzegtermijnen in acht genomen? Hebt u recht op een vergoeding en zo ja wat is de hoogte hiervan? In alle gevallen van ontslag is het belangrijk om juridisch advies van een advocaat te krijgen.

Abonnement Juridisch Advies

De werknemer functioneert bijvoorbeeld niet. Kunt u de werknemer zomaar ontslaan en welke regels moet u in acht nemen? Hebt u voldoende dossieropbouw van het (dis)functioneren van de werknemer?Bent u een vergoeding verschuldigd en zo ja wat is de hoogte hiervan?In alle gevallen van ontslag is het belangrijk om juridische advies van een advocaat te krijgen.

De werkgever betaalt het salaris niet op tijd. Wat doet u dan? Ruzie maken vergroot het conflict meestal alleen maar - werknemer ontslaan. Vraag de werkgever wat er aan de hand is. Komt u niet tot een oplossing of als u denkt dat het zinloos is om met uw werkgever in discussie te gaan, dan kunnen wij voor u met uw werkgever contact opnemen om extra druk te leggen - abonnement juridisch advies.

Mocht u advies of bijstand willen dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. U bent ziek, maar de werkgever maakt er een conflict van. Hoe moet u hiermee omgaan? U bent werkgever en hebt een langdurig zieke werknemer. Wat zijn uw rechten en plichten? In beide gevallen is het verstandig om een advocaat in te schakelen.

Een goede mediator in een arbeidsconflict is iemand die in staat is om een goede dialoog op gang te brengen en daarnaast ook bekend is met het arbeidsrecht. Op ons kantoor is een advocaat werkzaam die MfN registermediator is. Mocht gezamenlijk overleg niet mogelijk zijn of heeft dit niet tot een gewenste oplossing geleid, dan is het raadzaam om een deskundige/advocaat in te schakelen.

Juridisch Adviesbureau

Mocht u een contract nodig hebben dan is het goed om u hierover te laten voorlichten. Wij kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen van arbeidscontracten en navenante contracten zoals deelcontracten, oproepcontracten en tevens personeelsreglementen. Ook houden wij ons bezig met het behandelen van de juridische gevolgen van conflicten welke voortvloeien uit agentuurovereenkomsten, detacheringovereenkomsten en franchiseovereenkomsten.

Bij veel ontslagen, waarbij werkgever en werknemer het eens zijn over het feit, dat aan het dienstverband een einde moet komen (bijvoorbeeld wegens een verregaand meningsverschil of reorganisatie), besluiten werkgever en werknemer met ‘wederzijds goedvinden’ uit elkaar te gaan. Om ervoor te zorgen dat dit ontslag netjes wordt geregeld, wordt een zogenaamde vaststellingsovereenkomst gebruikt.De belangrijkste zaken die in zo’n overeenkomst zijn opgenomen zijn de overwegingen die tot het ontslag hebben geleid (dit is heel belangrijk vanwege een eventuele aanspraak op een WW-uitkering!), de ontslagdatum, een eventuele beëindigingsvergoeding aan de werknemer, de afrekening van de openstaande vakantie dagen en of de werknemer is vrijgesteld.

Een daarvan betreft de eventuele kosten die een werknemer maakt om zich juridisch te laten bijstaan bij de beslissing om al of niet akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit juridisch advies, door een professionele arbeidsjurist of advocaat gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht is niet alleen van belang voor de werknemer, maar ook voor de werkgever.

Hoe Een Werknemer Ontslaan Met Vast Contract?

Daarom wordt er vaak in zo’n vaststellingsovereenkomst opgenomen dat de werkgever de kosten voor een advocaat (tot een bepaald maximum, vaak € 750 – € 1. 000) voor zijn rekening neemt. Hierbij moet je als werknemer op twee dingen letten! Ten eerste is het zo dat deze vergoeding is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst zelf en dus alleen wordt betaald als er daadwerkelijk wordt beëindigd met wederzijds goedvinden.

Sinds kort is er nog een tweede punt waarop gelet moet worden. Vaak staat in de betreffende bepaling in de vaststellingsovereenkomst over de vergoeding van de kosten van het juridisch advies, dat de advocaat een op naam van de werkgever opgestelde factuur bij de werkgever kan indienen. De werkgever kan daarmee deze kosten als bedrijfskosten declareren en vaak de berekende BTW terugvragen.

De factuur zal dus moeten worden gesteld op naam van de werknemer en de werknemer zal met de werkgever moeten afspreken dat hij deze factuur vergoed krijgt van de werkgever of – als de factuur toch naar de werkgever gaat – zal in de declaratie moeten worden opgenomen dat er geen opdrachtrelatie tussen werkgever en advocaat heeft bestaan en de diensten dus ook niet aan de werkgever zijn verleend.

De fiscus zal gewoonlijk accepteren dat betaling van de advocaatkosten aan of ten behoeve van de werknemer onbelast mag plaatsvinden. Dit kan anders liggen wanneer de werkgever gebruik maakt van de zogenaamde werkkostenregeling[2]. Dan kan onder omstandigheden de fiscus betaling van de advocaatkosten beschouwen als inkomen, waarvoor loonheffing moet worden afgedragen.

Juridisch Advies Rotterdam

Hierboven heb ik aangegeven dat er ook nog eens goed gelet moet worden op de eventueel aanwezige regeling van de betaling van de kosten van de advocaat voor dit advies. Hebt u hierover nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen… [1] Hof van Discipline, 2 december 2013, zaak 6712.

Het kan voorkomen dat u als particulier of als ondernemer in het midden en kleinbedrijf in een juridisch conflict belandt. Hierdoor heeft u behoefte aan een helder, onafhankelijk, eerlijk en betrouwbaar juridisch advies. Als u juridisch advies over arbeidsrecht nodig heeft, dan bent u op zoek naar een expert binnen dit rechtsgebied.

Als arbeidsrecht juristen helpen we u met arbeidsrecht advies in Rotterdam, maar ook landelijk. Bij onderwerpen zoals ontslag op staande voet, een verstoorde arbeidsrelatie, of ontslag wegens verwijtbaar handelen voorzien wij u van directe hulp. Helaas vindt niet ieder ontslag met wederzijds goedvinden plaats, met de hulp van een arbeidsrecht jurist weet u precies waar u aan toe bent als werknemer of werkgever..

Wilt u uw ? Lees hieronder hoe medewerker ontslaan in verschillende situaties werkt. Wilt u direct persoonlijk juridisch advies bij werknemer ontslaan? Bel gerust of vul het contactformulier in. Wij nemen altijd snel contact op. Een medewerker ontslaan gaat niet zomaar (zieke werknemer ontslaan tijdelijk contract). Een werkgever moet een geldige reden hebben voor ontslag geven.

Navigation

Home

Latest Posts

Bedrijfswaardering En Overname

Published May 11, 21
6 min read

Waardebepaling - Overname In Bedrijf

Published Apr 30, 21
6 min read