Juridisch Advies - Contact - Rechtspraak

Published Mar 26, 21
11 min read

Zieke Werknemer Ontslaan

Juridisch Loket Arbeidszaken helpt werknemers en werkgevers met alle arbeidsrecht zaken. Heeft u te maken met ontslag, ontslag op staande voet, ontslagvergoeding of wilt u advies inwinnen dan kunt u ons inschakelen. Het eerste gesprek is altijd gratis. Wilt u weten of uw arbeidscontracten goed zijn of heeft u advies nodig bij een arbeidsconflict of ontslag? Neem contact met ons op, wij helpen u verder.

Wilt u weten hoe en of wij u kunnen helpen? Neem contact op voor een gratis kennismaking. Bel ons op of laat uw gegevens achter en wij bellen u terug.. Wanneer wij juridische bijstand voor ontslagrecht leveren, kunt u bij ons kiezen voor een vast uurtarief. Heeft u de voorkeur voor een vaste prijsafspraak? Ook dat is in de meeste gevallen mogelijk wanneer het gaat om procedures binnen het ontslagrecht.

Juridisch Advies - Privacy Op Maat En De Praktische Jurist

Bovendien weten wij hierdoor goed hoe lang een zaak ongeveer duurt. Vooraf kunnen wij al veel duidelijkheid geven over een vaste prijs voor een bepaalde zaak. Heeft u na het lezen van deze informatie vragen of wilt u juridisch advies betreffende ontslagrecht? Wilt u direct een ontslagadvocaat inschakelen voor het afhandelen van vragen rond ontslagrecht of heeft u vragen over een van onze andere specialismen? Laat eenvoudig een bericht achter via ons contactformulier, neem via email of telefoon contact met ons op via info@debrouweradvocaten.

Als werknemer of werkgever is het mogelijk dat u te maken krijgt met ontslag. Dit is vaak een vervelende situatie, waarbij sprake is van tegengestelde belangen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een ontslagprocedure of ontslagregeling - jurist arbeidsrecht. De uitkomst wordt sterk bepaald door handelingen in aanloop naar het ontslagtraject. Er zijn talloze redenen die tot ontslag kunnen leiden.

Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Elke situatie vereist een andere aanpak, daarom is het belangrijk om voor iedere situatie met een scherpe blik naar het ontslagrecht te kijken. Bij De Brouwer Advocaten weten onze gespecialiseerde advocaten in ontslagrecht hoe ze om moeten gaan met iedere situatie. Daarnaast is het in veel gevallen mogelijk om op voorhand een vaste prijs af te spreken, mocht dit uw voorkeur betreffen.

Als werknemer kunt u te maken krijgen met diverse conflicten met uw werkgever. Wij zien er jaarlijks velen de revue passeren en weten gelukkig de meesten goed op te lossen. Denk hierbij aan aan een dreigend ontslag, het niet uitbetalen van loon of geschillen over ziekmeldingen en re-integratie. Deze voorbeelden kunnen grote (juridische) gevolgen hebben.

Incasso- En Juridisch Adviesbureau

zieke werknemer ontslaan tijdelijk contract. In het geval dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst wil beëindigen zullen we u eerst goed uitleggen wat uw rechten en plichten zijn. Vervolgens beoordelen we samen wat voor u de beste keuze is. Wij vinden het belangrijk en helpen u graag om:- de grondslag van het ontslag te toetsen (is er een grondslag, is deze aangetoond, is het een geldige grondslag);- na te gaan of er voor de juiste (juridische) vorm gekozen is door de werkgever;- de voorwaarden te controleren.

Als dat niet mogelijk is, weten we uiteraard onze weg te vinden in een procedure en kunnen we u ook daarin goed bijstaan. Mocht u vragen of hulp nodig hebben, neem dan gerust contact op met advocaat Verstijnen. U wilt personeel aannemen en heeft vragen over de inhoud van de arbeidsovereenkomst.

Juridisch Advies En Rechtsbijstand

Zij beoordelen uw rechtspositie en geven u een goed onderbouwd advies. Stel, u bent niet tevreden over het functioneren van uw medewerker. Als eerste is het belangrijk om hierover samen in gesprek te gaan. Tijdens dit proces is het van belang om op correcte wijze een dossier op te bouwen (jurist arbeidsrecht)..

Zowel in uw privéleven als binnen uw bedrijf kunt u tegen juridische problemen aanlopen of juridische vragen hebben. Bijvoorbeeld als u een conflict heeft waar u zelf niet uitkomt of bij een situatie waarin u wilt weten wat uw rechten zijn. werknemer ontslaan met vast contract. Daarnaast is het heel belangrijk om sommige zaken simpelweg goed te regelen.

Met Recht, Juridisch Advies Op Maat

Bij deze situaties (en veel meer) kan een adviesbureau u op weg helpen. Een jurist kan werkzaam zijn in diverse onderdelen van de rechtswereld. Zo is een arbeidsjurist gespecialiseerd in arbeidsrecht en pensioenrecht. De arbeidsjurist kan helpen bij het opstellen van bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, bij het aannemen van personeel of bij een ontslag - werknemer ontslaan.

Zowel bij personeelszaken als bij het opstellen van contracten en overeenkomsten wordt de bedrijfsjurist ingeschakeld. Een fiscaal jurist treedt op als een onafhankelijke belastingadviseur bij particulieren en bedrijven. Tot slot kunnen juristen zich in diverse onderdelen van recht specialiseren, denk hierbij aan intellectueel eigendom, privacyrecht of familierecht. Als u een juridische expert of adviesbureau inschakelt, volgt er altijd eerst een (telefonisch) kennismakingsgesprek - Direct juridisch advies.

Effectief Juridisch Advies Door Ervaren Juristen

Daarnaast zal u tijdens dit gesprek een goed beeld krijgen van wat u kunt verwachten van het adviesbureau. Na dit adviesgesprek neemt de adviseur (eventueel) vervolgstappen. Dit doet hij door contact te onderhouden met de tegenpartij en –als het tot een procedure komt- de processtukken voor te bereiden. Tijdens een proces zal de adviseur uw belangen behartigen.Zo helpt de juridische medewerker bij het vooronderzoek, het verwerken van het dossier, het controleren van gegevens en het opstellen van standaard documenten. De juridisch medewerker kan vaak prima juridisch advies geven, maar heeft een lagere opleiding genoten dan een jurist. Een juridisch medewerker heeft bovendien geen bevoegdheid om uw belangen te behartigen bij de kantonrechter.

Juridisch Adviesbureau Helpt U Verder

Juristen en advocaten hebben beiden een universitaire studie Rechtsgeleerdheid afgerond. Juridisch adviesbureau, Rechtsgebieden. Een advocaat heeft daarna echter stage gelopen op een advocatenkantoor, is beëdigd als advocaat en heeft diverse aanvullende cursussen gevolgd. Tevens moet een advocaat zich elk jaar laten bijscholen en is hij verplicht om lid te zijn van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Slechts in enkele situaties bent u verplicht om een advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld als een procedure bij de rechtbank noodzakelijk is. Voor gratis juridisch advies kunt u terecht op diverse websites en bij sommige instanties. Voorbeelden hiervan zijn het Juridische Loket, de Rechtswinkel, de ConsuWijzer en bij sociaal raadslieden in uw gemeente (zieke werknemer ontslaan tijdelijk contract).

Juridisch Abonnement

Rechtsbijstand is een verzekering die u juridische bijstand biedt in diverse situaties. Let er wel op dat u de Rechtsbijstand ook betaalt als u er geen gebruik van maakt. Tot slot wordt er soms een eigen bijdrage gerekend als u rechtshulp nodig heeft.

Van Leeuwen Law Firm is sinds kort gestart met een alternatief voor de rechtsbijstandsverzekering van haar cliënten. Van Leeuwen Law Firm heeft vanuit haar klantenbestand een signaal opgevangen dat er behoefte bestond aan een alternatief voor de rechtsbijstandverzekering, op grond waarvan zij tegen een gereduceerd uurtarief, gebruik kunnen maken van de juridische dienstverlening van Van Leeuwen Law Firm.

Fiscaal En Juridisch Adviesbureau

Fiscaal Juridisch AdviesbureauJuridisch Adviesbureau: Juristenkracht

Over het algemeen beschikt een rechtsbijstandverzekering niet over dergelijke specialisten. Van Leeuwen Law Firm biedt dit specialisme wel aan haar cliënten. Hierbij moet gedacht worden aan bijstand in de ruime zin van het woord. Het betreft hier bijstand voor zowel procedures, juridische vragen, alsmede het verstrekken van advies. Bovengenoemd alternatief voor een rechtsbijstandverzekering kan Van Leeuwen Law Firm u aanbieden voor slechts € 350,00 exclusief BTW per jaar.

Hiervoor krijgt u één advocaat toegewezen, die: 1. bekend is met u en uw onderneming;2. u de eerste vier uur gratis van advies voorziet;3. daarna een uitzonderlijk laag uurtarief hanteert;4. direct met u in verbinding staat;5. u van A tot en met Z begeleid;6. u kosteloos kan bijstaan in minnelijke incassoprocedures.

Juridisch Adviesbureau

De afnemer van de dienst krijgt één advocaat toegewezen, met wie u zelf direct contact kunt opnemen voor al uw juridische kwesties op het civiele rechtsgebied, personen- en familierecht, bestuursrecht en arbeidsrecht. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat dit alternatief voor een rechtsbijstandverzekering niet toeziet op andere rechtsgebieden. Voor de eerste vier (4) uren zal Van Leeuwen Law Firm geen kosten bij u in rekening brengen.

Hierbij komt meteen een groot verschil met een rechtsbijstandverzekering aan het licht. Een rechtsbijstandverzekering dient in de meeste gevallen de zaak uit handen te geven aan een advocaat op het moment dat de zaak tot een gerechtelijke procedure komt - abonnement juridisch advies. Bij overschrijding van het viertal uren, zal er een zeer gereduceerd uurtarief ad € 120,00 exclusief BTW en exclusief 5% kantoorkosten bij u in rekening worden gebracht.

Met Recht, Juridisch Advies Op Maat

Daarbij komt nog dat uw advocaat bekend is met u en uw onderneming. In tegenstelling tot de rechtsbijstandverzekering bent u bij Van Leeuwen Law Firm geen nummer. Hij kan u dan ook steeds snel en adequaat te woord staan. Van Leeuwen Law Firm onderscheidt zich daarnaast van gewone advocatenkantoren en juridische adviesbureaus en een rechtsbijstandverzekering, doordat zij werken met gespecialiseerde advocaten onder een ‘No Nonsense’-beleid.

Dit overnemen van de rechtsbijstandverzekering is door dit alternatief niet langer noodzakelijk. Door nauwe samenwerking met u worden veel tijd en kosten bespaard! Uw rechtsbijstandverzekering heeft u in principe niet meer nodig! De dienstverlening van Van Leeuwen Law Firm is volledig bij de tijd. Er zal worden getracht de dienstverlening zoveel mogelijk via het internet te verlenen.

Juridisch Adviesbureau: Juristenkracht

De advocaten van Van Leeuwen Law Firm hebben altijd een opleiding op de universiteit genoten. Daarnaast gelden voor advocaten diverse strenge kwaliteits- en opleidingsvereisten, welke worden gecontroleerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Dit in tegenstelling tot de meeste juridisch adviseurs. Voor het opstarten van een juridisch adviesbureau heeft u namelijk geen opleiding nodig.

Er bestaan derhalve veel malafide adviesbureaus. De meeste juridisch adviseurs hebben dan ook slechts een Hbo-opleiding genoten, hetgeen in vergelijking met de universitaire opleiding zeer breed en oppervlakkig is. Ook een rechtsbijstandverzekering heeft in veel gevallen slechts een aantal juristen in dienst. Deze juristen van de rechtsbijstandverzekering behoeven geen universitaire opleiding te hebben genoten.

Juridisch Adviesbureau Helpt U Verder

Daarbij komt nog dat advocaten alle bevoegdheden hebben binnen de juridische wereld. Dit blijkt uit de in Nederland geldende procesmonopolie. Deze is van toepassing op juridische geschillen met betrekking tot zaken met een waarde van meer dan € 25. 000,00. In deze gevallen dient u altijd een advocaat in de arm te nemen.

Dit werkt niet alleen vertragend, maar is eveneens kostenverhogend. Bij Van Leeuwen Law Firm wordt u van A tot en met Z begeleid. Tevens onderscheidt Van Leeuwen Law Firm zich van uw rechtsbijstandverzekering, doordat Van Leeuwen Law Firm niet de maximale kosten bij u in rekening brengt. Van Leeuwen Law Firm brengt immers voor de eerste vier (4) uren niets in rekening en daarna haar gereduceerde uurtarief.

Betaalbaar Juridisch Advies

Van Leeuwen Law Firm zal zich volledig voor u inspannen en zal u zo effectief en adequaat mogelijk ondersteunen. Indien u interesse heeft in dit alternatief voor de rechtsbijstandverzekering, neemt u dan vrijblijvend contact op met Van Leeuwen Law Firm, middels telefoonnummer 085 – 130 16 26 of e-mail.

Dit houdt in dat onze advocaten de ontwikkelingen in de rechtspraak nauwgezet volgen, evenals wijzigingen in de wetgeving. Wat dat laatste betreft is het arbeidsrecht altijd volop in beweging. Mede daarom volgen onze advocaten regelmatig kwalitatief hoogwaardige opleidingen en zijn zij aangesloten bij verschillende specialistenverenigingen. Dit allemaal om de klant van het beste juridische (en praktisch uitvoerbare) advies te voorzien.

Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Zijn wij dat niet, dan zeggen wij u dat ook. Onze arbeidsrechtadvocaten zijn specialisten. Zij hebben affiniteit met het arbeidsrecht. Zij hebben specialisatieopleidingen succesvol afgerond en zijn al jaren werkzaam als arbeidsrechtadvocaat - juridisch advies den haag. Zij houden alle ontwikkelingen scherp in de gaten, zowel de rechtspraak als de steeds wisselende wet- en regelgeving.

Hierdoor kunnen zij het beste juridische advies geven (zieke werknemer ontslaan). Een juridisch advies is meer dan een uitleg en toepassing van de wet- en regelgeving. Een goed advies dient ook praktisch uitvoerbaar te zijn. Het gaat om de vertaalslag van een juridisch vraagstuk naar aan plan van aanpak waar een partij ook daadwerkelijk mee uit de voeten kan.

Top Kwaliteit Juridisch Advies Mkb Vindt U Hier

Om het optimale resultaat te kunnen behalen, is een nauwe samenwerking met de klant noodzakelijk. Het is aan ons om vervolgens te bepalen of, en zo ja, hoe dit resultaat bereikt kan worden. Daarbij zijn wij 100% partijdig. Wij behartigen alleen het belang van onze klant. Daarbij hoort ook het kijken naar het belang van de andere partij, aangezien daarin vaak een oplossing van het probleem schuilt.

Wat dient de klant juist wel of juist niet te doen? Pakt de klant het verder zelf op of zetten wij namens de klant de vervolgstappen? Dit alles gaat in overleg met de klant en in begrijpelijke taal. Verwacht van ons geen lange uiteenzettingen vol met wollig en overbodig juridisch taalgebruik.

Incasso- En Juridisch Adviesbureau

Juridisch Adviesbureau: JuristenkrachtJuridisch Adviesbureau - Alles Over Recht En Onrecht

Zij denken graag met u mee. Zo ondersteunen onze advocaten ook HR-afdelingen. Regelmatig hebben zij (telefonisch) overleg met HR-medewerkers die ergens tegenaan lopen of even willen controleren of zij op het juiste spoor zitten. Wij hanteren hier speciale tarieven voor. Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat de lijnen kort zijn (juridisch advies rotterdam).

Fiscaal Juridisch AdviesbureauJuridisch Adviesbureau Altijd Een Eerlijk En Oprecht Advies

Bij ons werken meerdere arbeidsrechtadvocaten. Zij hebben regelmatig overleg met elkaar en weten welke zaken er spelen. Ook zijn onze dossiers digitaal en door de specialisten snel te raadplegen. Op die manier zorgen wij ervoor dat uw vragen steeds op korte termijn kunnen worden beantwoord en er snel geschakeld kan worden.

More from Rechtbank

Navigation

Home

Latest Posts

Bedrijfswaardering En Overname

Published May 11, 21
6 min read

Waardebepaling - Overname In Bedrijf

Published Apr 30, 21
6 min read