Rijden Onder Invloed Klik hier voor meer info

Published Mar 26, 21
6 min read

Verkeersrechtadvocaat? Klik hier voor meer info

In 90% van de gevallen bezorgden we ze hun rijbewijs sneller terug. Tijd is geld. Onderneem daarom direct actie na invordering van je rijbewijs. Met 21 jaar ervaring weten we precies wat werkt. En dankzij rechtstreekse lijnen met justitie en de Rechtbanken werken we snel, efficiënt en voordelig. Als je wilt vandaag nog.

G - rijbewijs ingevorderd - rijverbod.A. Amsterdam Ben jij je rijbewijs kwijt en verschrijdt de officier van justitie de 10-dagen-termijn? Dan krijg je je ingevorderde rijbewijs direct terug. En er zijn meer redenen om je rijbewijs sneller terug te krijgen. Politie en justitie moeten zich bij het invorderen van je rijbewijs aan strenge regels houden.

Is er sprake van fouten in het onderzoek of proces verbaal? Dan is de kans groot dat je je rijbewijs eerder terug krijgt. Ben je het niet eens met de beslissing van de officier van justitie? Dan dienen we een verzoek tot teruggave rijbewijs in bij de Rechtbank. Met 20 jaar ervaring weten we precies hoe de kans van slagen maximaal is.

Verkeersrechtadvocaat? lees verder

Neem nu contact met ons op. Elke dag die je wacht kost je geld en maakt ons minder effectief. Je wilt toch ook weer snel rijden? Bestuur je een gemotoriseerd voertuig, dan moet je aan verkeersregels voldoen. Dit geldt voor auto's, motoren, brommers en ook tractors. Breng je de veiligheid op de weg ernstig in gevaar, dan mag de politie je rijbewijs invorderen.

Voor beginnende bestuurders is dit 0,8 promille. Je vertoont gevaarlijk rijgedrag. Je weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek (blaastest of bloedonderzoek). Je rijdt 50 kilometer per uur of meer te hard. Op de bromfiets is de norm 30 kilometer of meer te hard. Bij invordering stuurt de politie je rijbewijs binnen 3 dagen naar de officier van justitie.

De beslissing mag hij of zij ook na 10 dagen meedelen. Heb je na 10 dagen na invordering van je rijbewijs nog niets gehoord? Dan zegt dat niets over inhouding van je rijbewijs. Mogelijk is de beslissing op tijd genomen, maar is hij nog niet meegedeeld. 👉 Rijbewijs kwijt? Dan heb je maar één kans om een krachtig bezwaarschrift in te dienen.

Advocaat Verkeersrecht? vind het hier

Het voorkomt dat je mogelijk maanden niet mag rijden. Ik was zo onverstandig om eerst 10 dagen te wachten op de brief van de Officier van Justitie. Pas na 14 dagen kreeg ik bericht: rijbewijs 4 maanden kwijt! Achteraf bleek dat ik meteen actie had moeten ondernemen. Toen de advocaten van Rijbewijsingevorderd.

PAUL (46), PROJECTMANAGER BOUWBEDRIJF. RIJDT 40. 000 KM PER JAAR. Is je rijbewijs ingevorderd? Dan moet de officier van justitie binnen 10 dagen beslissen wat er met je rijbewijs gebeurt. Heeft de officier niet binnen 10 dagen een beslissing genomen, dan moet hij het rijbewijs terug sturen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat officieren te laat beslissen.

Rijbewijs Ingevorderd Kijk hier onlineRijbewijs Kwijt Klik hier voor meer info


Valt de laatste dag van de 10-dagen-termijn in het weekend of op een feestdag? Dan krijgt de officier tot de volgende werkdag om een beslissing te nemen over je ingenomen rijbewijs. verkeersrechtadvocaat. Langere termijnen dan 10 dagen bestaan dus ook. Is je rijbewijs door de politie ingevorderd, dan is dit meestal voor meerdere maanden.

Rijbewijs Kwijt? lees verderWel worden in de meeste gevallen een foto gemaakt van het voertuig. Anders dan in (bijvoorbeeld) Duitsland, worden in Nederland geen foto’s gemaakt van het gezicht van de bestuurder. Ook flitspalen dienen gekeurd te worden door het NMi ingevolge de “Regeling meetmiddelen politie”. Deze vallen onder art. 2 lid 2 van de Regeling, waaruit blijkt dat deze NMi verklaring per definitie voor één jaar geldig is.

Rijbewijs Kwijt Kijk op deze websiteAdvocaat Verkeersrecht Kijk op deze website


Vandaar dat de NMi verklaringen hiervoor vaak te vinden zijn op de website van het CJIB.Nadat het CJIB de boodschap van de flitspaal heeft ontvangen, zal een daartoe opgeleide opsporingsambtenaar de meting controleren en de (wettelijke) correcties toepassen. Ook zal dan via het RDW uitgezocht worden wie de kentekenhouder is.

Dit kan via een retourenvelop of telefonisch. Hoewel in deze situatie geen invordering zal plaatsvinden van het rijbewijs, dreigt men later wel het rijbewijs kwijt te raken als er sprake is van recidive of van een snelheidsovertreding van 50 km/u of meer. Het is dus wel verstandig om een advocaat te raadplegen!De mobiele trajectsnelheidsmeting verdient in alle gevallen de voorkeur. rijden onder invloed.

Advocaat Verkeersrecht? Kijk hier online

Het politievoertuig rijdt in dat geval achter het ‘doelvoertuig’ en zet vervolgens de apparatuur in het politievoertuig aan. In de ‘Instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers’ wordt de mobiele trajectsnelheidsmeting als volgt omschreven: “In een meetvoertuig aangebrachte trajectsnelheidsmeter waarmee zowel de lengte van het meettraject als de tijdsduur van de passage van het meettraject wordt bepaald, waarna de gemiddelde snelheid wordt berekend.”.

De verbalisant die het meetmiddel gebruikt, dient daarvoor opgeleid te zijn, ingevolge de ‘instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers’. Stel nu dat een politieauto een mobiele trajectsnelheidsmeter ingebouwd heeft, dan mag de politie alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden gebruik maken van een boordsnelheidsmeting. De politie moet dit dan wel goed motiveren in een proces-verbaal waarom er geen gebruik gemaakt is van de mobiele trajectsnelheidsmeter.

Voor alle snelheidsmeters is een richtlijn opgesteld genaamd: “Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie” (te vinden via de website van de politie). Over het algemeen is dit niet een relevante regeling, aangezien veel al omschreven staat in de andere regelingen. Bovendien staat hierin expliciet omschreven dat het gaat om een concept.

Rijbewijs Kwijt? vind het hier

In hoofdstuk 14 van die regeling staat de trajectsnelheidsmeting omschreven. In paragraaf 14. 6 van de regeling staat geregeld waar een mobiele trajectsnelheidsmeter aan moet voldoen:Er moet minimaal 16 seconden gemeten worden;De afstand tussen het gemeten voertuig en het voertuig van de politie moet gelijk zijn over groter geworden zijn.

Zo komt het nog met enige regelmaat voor dat er een zaak voor de rechter ligt waarbij er korter dan 16 seconden gemeten is. verkeersrechtadvocaat. Met betrekking tot punt 2: het kan niet zo zijn dat het achtervolgende politievoertuig alleen maar inloopt op het gemeten voertuig en dan een meting verricht. verkeersrechtadvocaat.

Indien een politievoertuig de meting is begonnen op 100 meter afstand, dan moet de meetafstand groter of gelijk zijn op het moment dat de meting wordt beëindigd. Indien de zaak voor de rechter ligt, zal er hoogstwaarschijnlijk een discussie ontstaan over de waarde van de ‘Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie’ (rijbewijs kwijt).

Verkeersrechtadvocaat? Kijk op de website

Echter, het gerechtshof denkt daar toch anders over. In 2018 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich in een zaak uitgesproken dat ging over een mobiele radars snelheidsmeting (ECLI:NL:GHARL:2018:1569). Dit is dus iets anders dan de mobiele trajectsnelheidsmeting, maar dat is niet relevant. Het gerechtshof heeft namelijk expliciet de concept regeling aangehaald in het arrest.

Hieruit ontleent de ‘Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie’ zijn waarde. In de ‘Instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers’ staat dat de snelheid van de voertuigen moet zijn aangepast zodra men het gebodsbord passeert (uitspraak gerechtshof Leeuwarden: ECLI:NL:GHLEE:2001:16). Met andere woorden: als u een gebodsbord van 50 km/u passeert, moet u op dat moment 50 km/u rijden.

More from Rechtbank

Navigation

Home

Latest Posts

Bedrijfswaardering En Overname

Published May 11, 21
6 min read

Waardebepaling - Overname In Bedrijf

Published Apr 30, 21
6 min read